Irodalom / Vers / Négy őselem - irodalmi pályázat

Linkajánló

Négy őselem - irodalmi pályázat

Kiíró:
Barátok Verslista

Pályázat címe:
"NÉGY ŐSELEM" - Versek a Tűzről, Vízről, Földről, Levegőről.

Pályázhatnak:
Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven író amatőr írók - kortól és foglalkozástól függetlenül bárki - kizárólag saját maguk által írt, magyar nyelvű versekkel.

Beérkezési határidő:
2007. április 11. éjfél.

Kategória:
irodalmi, vers

 1. A Barátok Verslista a Költészet Napja alkalmából pályázatot ír ki az alábbi témakörben: "NÉGY ŐSELEM" - Versek a Tűzről, Vízről, Földről, Levegőről.

 2. Célunk, hogy az amatőr költőknek és íróknak e módon is segítsük interneten való megjelenésüket.

 3. A pályázat keretében a pályázók Témakörönként 2-2 verssel pályázhatnak (tehát összesen maxi-mum 8 verssel).

 4. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt, (személyi igazolványszámot, pontos lakcí-met, teljes valódi nevet - és esetlegesen ettől eltérő írói nevet, amin megjelenni kíván - is tartalmazó) Nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű(vek) saját szellemi terméke(i), és a szerző hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez a Barátok Verslista által fenntartott honlapokon (www.verslista.hu; www.poeta.hu) illetve a Barátok Verslista esetlegesen nyomtatásban megjelenő kiadványaiban.

  (A Barátok Verslista jelenlegi tagjainak e Nyilatkozatot nem kell elküldeniük, mivel e pályázatra is vonatkozik az általuk már elfogadott 2007 évi Verslistás Szabályzat.)

 5. Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként Word dokumentumban - Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagyságban, normál sorközzel, 2,5-2,5-es margóval, 1 hasábos törde-lésben) fogadjuk, a kolteszetnapja2007@verslista.hu email címen április 11.-ig. A versek címe után kérjük zárójelben közölje azt is, hogy a 4 témakör (Tűz, Víz, Föld, Levegő) közül melyikben indítja az adott verset. Minden vers csak egy kategóriában indítható. A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk.

  A szerzők nyilatkozatát (hogy saját szellemi termékükről van szó) a következő postai címre várjuk: Barátok Verslista 8263. Badacsonytördemic, Római út 84. A nyilatkozatnak legkésőbb 2007. április 11.-ig meg kell érkezniük a fenti címre. A nyilatkozat faxon is elküldhető a 87/431-050-es faxszám-ra, de ebben az esetben is kérjük az aláírt Nyilatkozat elküldését postai úton legkésőbb április 25-ig. Aláírt, postán visszaküldött, a 4-es pontban felsorolt adatokat és a beküldött versek címeit tartal-mazó Nyilatkozat hiányában a beküldött verseket töröljük a pályázati anyagból.

 6. Nevezési díj: nincsen.

 7. Szavazás: A szavazás kétféle módon történik.

  A pályázati írások felkerülnek a Poéta Irodalmi Portálra, a http://kolteszetnapja2007.poeta.hu címre (anonim módon: sorszámmal ellátva, név nélkül kerülnek fel a pályázatok a szavazásra.)

  • A Barátok Verslista, Miami-M lista, Bóbita lista, Író Kilencek, Spangár András Irodalmi Kör tagjai az adott helyen regisztrált (nyilvántartott) e-mail címükkel szavazhatnak majd a kolteszetnapja2007@verslista.hu címen. Ez lesz a Közönségszavazás.

  • A Barátok Verslista felkér egy irodalmi portálok vezetőiből, írókból, irodalmi folyóiratok képvi-selőiből álló Szakmai zsűrit is arra, hogy a beérkezett pályázatokat értékelje. A Verslista által fel-kért Szakmai zsűri minden pályázati írást 1-5-ig pontoz/értékel (szakmai@verslista.hu címre elkül-dött e-maillel). Ez lesz a Szakmai szavazás.

 8. Pályadíjak: Mindkét szavazásnál az első három helyezést elért versek írói a Barátok Verslista ál-tal megjelentetett kiadványokat, pólókat, versesköteteket, folyóiratokat, Verslista tag által írt köte-teket… nyernek. Mindkét szavazás első helyezettje ingyenes Verslista tagságot kap 2007 évre - amennyiben még nem tagja a Barátok Verslistának. (Tehát a Barátok Verslista levelezőlistájára in-gyenesen iratkozhat fel a listaszabályzat elfogadása után; az ott megjelent írásai felkerülnek a Ba-rátok Verslista honlapjára (http://www.verslista.hu); az illető írásai ingyen megjelenhetnek a Vers-lista által nyomtatott formátumban kiadott folyóiratokban, verseskötetekben.)

  A pályázatra beküldött írások ezután már névvel együtt jelennek meg a Poéta Irodalmi Portálon, a http://kolteszetnapja2007.poeta.hu címen.

 9. Eredményhirdetés: 2007. május 15-én a http://www.poeta.hu illetve a http://www.verslista.hu honlapjainkon lesz megtekinthető. A nyerteseket természetesen elérhetőségükön külön értesítjük.

 10. További információ: anisse@verslista.hu

http://www.verslista.hu
verslista@verslista.hu

Szerző: Baranyai Attila, Barátok Verslista vezetője

© halmaz.hu